Český svaz vnitřně postižených sportovců z.s.

P.O.Box 40
Zátopkova 100/2
CZ-160 17 PRAHA 6
tel.: +420 220 513 664
e-mail:csvps@csvps.cz

Dotace MŠMT

10.11.2017 17:27

Rok 2019

MŠMT neposkytlo ČSVPS, z.s. na sportovní činnost zdravotně hendikepovaných sportovců žádnou dotaci.

Rok 2018

MŠMT neposkytlo ČSVPS, z.s. na sportovní činnost zdravotně hendikepovaných sportovců žádnou dotaci.

Rok 2017

Na sportovní činnost ČSVPS, z.s. byla poskytnuta prostřednictvím MŠMT dotace ze státního rozpočtu celkem 1.600.000,- Kč.