Český svaz vnitřně postižených sportovců z.s.

P.O.Box 40
Zátopkova 100/2
CZ-160 17 PRAHA 6
tel.: +420 220 513 664
e-mail: csvps@csvps.cz

Dotace MŠMT

10.11.2017 17:27

Rok 2017

Na sportovní činnost všech spolků/oddílů sdružených v ČSVPS, z.s. byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 1.600.000,- Kč, která byla využita na pravidelné a jednorázové aktivity dle Rozpočtu spolků/oddílů schváleným VV ČSVPS a následně i vyúčtována a doložena kopiemi účetních dokladů archivovaných v účetnictví jednotlivých spolků/oddílů.